Užitečný život, občanské sdružení
Nemluvme o integraci. Uskutečňujme ji.
Úvod   Kdo jsme   Lidé   Kontakt
zapsaný spolek

Kdo jsme

Užitečný život je nezisková organizace s více než 25-letou historií. Je to spolek lidí, kteří věří, že když spolu aktivně tráví volný čas lidé s postižením a bez něj, je to silný impuls k osobnímu rozvoji jedněch i druhých. Naše organizace byla průkopníkem na poli zážitkové pedagogiky pro skupiny složené s lidí s postižením a bez něj. Pořádali jsme kurzy autorské, metodické i na zakázku jiných organizací. Jezdili jsme autem po Evropě, putovali pěšky pro Čechách a Moravě, brázdili moře na plachetnici, jezdili na kolech, koních i raftech, navštěvovali divadla, pořádali orientační a outdoorové závody, vzdělávací kurzy a taneční a divadelní představení. Kolem UŽ vznikla rozsáhlá, ale stále otevřená komunita lidí, kteří mezi sebou navázali přátelské vztahy a pořádají pro sebe navzájem mnoho dalších neoficiálních akcí.

Proč to děláme?

Integrace lidí s handicapem do běžného života naráží na mnoho překážek. Někdy jsou to zdravotní potíže, jindy předsudky okolí, někdy sociální nevyspělost, jindy zas nedostatek peněz. Jsou to překážky na obou stranách, a obě strany tedy musí vyvinout snahu o jejich překonání. V praxi ale většinou zvítězí pragmatické řešení: na jedné straně aktivity speciálně vyhrazené handicapovaným, na druhé straně aktivity těmto lidem zapovězené.

My se snažíme vytvořit alespoň malý prostor, kde budou moci skutečně být pohromadě lidé s postižením i bez něj, aniž by jedni byli primárně v roli poskytovatelů pomoci a druzí v roli příjemců. Chceme ukázat, že to jde – že je možné společně vyrazit na výlet, na vodu, na kola, na plachetnici, tak, aby se každý cítil užitečný. V pravidelných i nahodilých účastnících našich akcí prohlubují tyto zážitky životní perspektivu, setkávají se s lidmi, jimž osud rozdal karty jinak než jim, vidí, jak s těmi kartami hrají, mohou srovnávat a přijímat impulsy pro vlastní život.

Tento přístup k integraci, založený na vzájemnosti, aktivitě a zájmu o druhého, si pak lidé ovlivnění našimi akcemi přenášejí do svého života nebo tam, kde sami něco pořádají. Věříme, že tím ovlivňujeme společenské klima v širším kontextu a pomáháme vytvářet ovzduší, v němž je běžné, že se handicapovaný člověk účastní akcí primárně určených pro lidi bez postižení.

Podporujeme osobní rozvoj mladých lidí s postižením i bez něj. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, sportovní, turistické a další akce.
O nás
Stanovy •  Členství •  Historie

Starší projekty
Arbor Vitae • Divadlo fórum • Doteky moře • Fontána • Forest Run • Nanečisto • Vy-tváření • Seminář Zpětná vazba

Podporují nás