Užitečný život, občanské sdružení
Nemluvme o integraci. Uskutečňujme ji.
Úvod   Kdo jsme   Lidé   Kontakt
zapsaný spolek

Lidé UŽ

Rada spolku

UŽ řídí a jeho statutárním orgánem je Rada spolku. V roce 2015 pracuje ve složení Eva Reitmayerová, Štěpán Krump a Dalibor Šmíd. Na její činnost dohlíží tříčlenná Kontrolní komise.

Členové

Členem se může stát každý, kdo podporuje činnost spolku. Členství se rozlišuje na řádné a sympatizující. Řádný člen se zajímá o chod spolku a ovlivňuje ho, především účastí na každoroční Členské schůzi. Sympatizující člen spolek podporuje, ale o jeho fungování se starat nemůže nebo nechce. V roce 2015 je členský příspěvek za dospělého stanoven na 300 Kč ročně, pro dítě na 100 Kč ročně, pro organizátory na 0 Kč ročně. Více informací ve stanovách. Přihlášku ke členství je možné podal elektronicky.

Organizátoři

Každý projekt UŽ má v čele vedoucího projektu, kterému pomáhají členové týmu. Všichni pracují dobrovolnicky, bez nároku na finanční odměnu. UŽ jim poskytuje podporu a servis (pojištění odpovědnosti, náklady spojené s přípravou, webhosting, materiál, vedení účetnictví), ale samotný obsah projektu je zcela v rukou vedoucího a jeho týmu. UŽ vítá zapojení nových lidí do týmů, ale doporučuje, aby zájemce nejprve jel jako účastník a seznámil se tak se stávajícím týmem a s pojetím akcí UŽ.

Podporujeme osobní rozvoj mladých lidí s postižením i bez něj. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, sportovní, turistické a další akce.
O nás
Stanovy •  Členství •  Historie

Starší projekty
Arbor Vitae • Divadlo fórum • Doteky moře • Fontána • Forest Run • Nanečisto • Vy-tváření • Seminář Zpětná vazba

Podporují nás